Biologische bestrijding en kwartels

Hartog Palmen maakt bij het teeltproces gebruik van biologische bestrijding. Zo worden de verschillende plagen bijvoorbeeld bestreden met behulp van kleine insecten en aaltjes.

Verder lopen er op de kwekerij ook flink wat kwartels rond die zorgen voor het wegeten van onkruid en ongedierte.

Gele lijmplaten met feromonen

U ziet ook door de kas heen veel kleverige ‘gele lijmplaten’ hangen. Aan deze kaarten hangt een Feromoon-capsule. Daaruit komt een soortspecifiek sexferomoon (lokstofje) vrij dat volwassen mannetjes van de betreffende soort plaaginsect ‘in de val’ lokt. Daar kleven ze vast aan de lijmplaat en zijn hierdoor eenvoudig waar te nemen, te tellen en te identificeren. We ‘vangen’ zo de motjes op een biologische manier.

Vanglampen

We vangen ook motjes met vanglampen. De insectenlamp straalt onder andere UV-licht uit. UV is niet door mensen waar te nemen. Voor insecten wel. Zij voelen zich aangetrokken tot UV licht. De coating in de lamp produceert in combinatie met UV en organische stof een lichte verhoging van CO2 ten opzichte van de omgeving. Dit is aantrekkelijk voor insecten. De vrijwel geruisloze ventilator zuigt de insecten in het opvangbakje. Door twee terugslagklepjes kunnen ze niet meer ontsnappen. Door de luchtstroom van de ventilator drogen de gevangen insecten uit.

De vanglampen staan alleen ’s nachts aan, aangezien de motjes alleen vliegen in de nacht.

Energie / WKK

Hartog Palmen gaat zeer efficiënt om met energie. Het aardgas, dat vroeger in de ketel werd verstookt, gaat nu in een warmtekrachtinstallatie (WKK). Dit is een kleine elektriciteitscentrale die 0,9 megawatt aan elektriciteit kan produceren.

De kas wordt verwarmd met warmte die opgewekt wordt in de WKK. De elektriciteit die tijdens dit proces wordt opgewekt wordt geleverd aan het nutsbedrijf dat Nederland voorziet van stroom.

Wist u dat ruim 15% van alle benodigde elektriciteit in Nederland wordt opgewekt door de tuinbouwsector?

Ontvochtigers

Hartog Palmen maakt gebruik van zes ontvochtigers in de kas van Drygair. Deze apparaten halen het teveel aan vocht uit de lucht, waardoor minder snel schimmelvorming in de plant ontstaat. Ook draagt de investering bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. Door te ontvochtigen in de kas hoeven de ramen namelijk veel minder vaak te worden geopend. Bij het openen van ramen vindt veel verlies van warmte en CO2 plaats. Door de ramen zoveel als mogelijk dicht te laten wordt dus veel energie bespaard.

Schermdoek

De kas is voorzien van dubbele schermdoeken. Het bovendoek bestaat uit twee doeken die op elkaar liggen en verduisterend werken en heel goed isoleren. Het onderdoek zorgt voor extra isolatie en is 100% diffuus. Dat zorgt ervoor dat het licht dat binnenkomt in de kas optimaal verspreid wordt over de palmen. Hierdoor ontstaan geen schaduwbanen in de kas en kan elke plant evenveel licht krijgen.

De isolatie is zo goed, dat het boven het doek kan vriezen als het erg koud is buiten en de kas onder het doek toch goed op temperatuur kan blijven.

Wateropslag in bassins en opslag van water in de grond

Wij hebben buiten verschillende bovengrondse bassins om regenwater op te slaan. Wij maken echter ook gebruik van ondergrondse opslag van regenwater. Op deze manier kan een veel grotere hoeveelheid water worden opgeslagen en is er geen extra oppervlak nodig op het terrein voor opslag in bassins. Ondergrondse opslag van regenwater kan helpen om op een voordelige manier altijd over water van goede kwaliteit te beschikken. Over een heel jaar gezien, valt er voldoende regen om de gewassen mee te gieten, maar het hemelwater is er niet altijd als het nodig is. In het voorjaar en de zomer valt er weinig regen en in de regenperiode kan er juist een overschot zijn. Bij Hartog Palmen gebruiken wij het water uit de grondopslag voornamelijk voor het hogedruknevelsysteem. Regenwater is van goede kwaliteit én is gratis. Ook verbruiken we geen water uit de ‘kraan’.

Hoe werkt wateropslag in de grond? Om water in de bodem te infiltreren is een geschikte grondlaag nodig. Onder de kleilaag van 10 tot 20 m zit in West-Nederland meestal op 20 tot 50 m diepte een geschikte zandlaag. In de bodem is tussen de zandkorrels nog een derde ruimte, die voor ondergrondse wateropslag is te benutten. In de zandlaag zijn één of meerdere buizen met gaatjes. De gaatjes werken als filter, waar wel water doorheen kan maar geen zand(korrels).

Om het regenwater kort vast te houden, wordt het eerst opgeslagen in het bestaande waterbassin of –silo. Vanuit de tussenopslag gaat het water eerst door een zandfilter, waarna het vanuit een drie meter hoge buis onder invloed van de natuurlijke zwaartekracht de grond in loopt.

Ontsmetter

Al het water dat gebruikt wordt in de kas wordt ontsmet met Ozon. Ozon (O3) maakt optimaal hergebruik van water mogelijk. Het natuurlijke gas Ozon valt na behandeling weer terug naar zuurstof. Zuurstofrijk water voor de teelt! Met de ontsmetter van Agrozone kunnen wij ons water hergebruiken. De waterkwaliteit verbetert met zo min mogelijk verbruiksstoffen als energie, meststoffen en water. Ozon is hier heel geschikt voor. Door met Ozon te ontsmetten hoeven er geen schadelijke stoffen te worden ingezet.

Beregening en water geven

Betonvloeren

De kas is volledig voorzien van een betonnen vloer, waardoor de meest hygiënische omstandigheden ontstaan en waardoor schimmelvorming wordt tegengegaan. Ook kan het water dat wegvloeit vanuit het water geven van de planten optimaal worden opgevangen en worden hergebruikt na ontsmetting.

Eb- en vloedsysteem

Wij gebruiken op de betonvloer een eb- en vloedsysteem voor de bevloeiing van de planten. Door een eb- en vloedsysteem kan de vloer in verschillende secties van de kas op verschillende hoogtes onder water worden gezet. Het water, compleet met meststoffen, komt uit de vloer en stroomt na enige tijd weer af. Dat water wordt opgevangen en weer ontsmet. De ziektekiemen worden eruit gehaald en ook de overgebleven meststoffen. Vroeger liep dat water terug de grond in, nu is dit dus een circulair proces geworden. Door het water geven vanuit de vloer en niet alleen door beregening wordt de kans op schimmelvorming in het gewas verkleind.

Water van bovenaf

Wij geven het vaakst nog ‘gewoon’ water van bovenaf. De plant blijft daardoor fris en schoon. Ook dit water wordt opgevangen, ontsmet en 100% gerecirculeerd.